Bokningsvillkor: 1. Viktigt att känna till
Campingtomten får du disponera från kl. 12.30 ankomstdagen till 12.00 avresedagen och stugan får du disponera från kl. 15.00 ankomstdagen till 12.00 avresedagen. Vid händelse som ligger utanför vår kontroll förbehåller vi oss rätten att flytta dig till likvärdigt boende. Vi reserverar oss för att byte av campingplats kan förekomma fram till och med vecka 8 pga utplacering av våra säsongsplatser.

2. När blir min bokning bindande?
Bokningen är bindande när du har erhållit faktura och bekräftelse.

3. När skall jag betala?
Vid internetbokning betalas vistelsen direkt genom kortbetalning. Bokningar som gjorts via mail eller telefon betalas faktura inom 20 dagar från bokningstillfället. Vid ankomst mindre än 20 dagar från bokningstillfället betalas bokningen samma dag.

4. Vad händer om jag inte betalar i tid?
Om du inte betalar din faktura i tid så skicka en påminnelsefaktura. Denna innehåller en påminnelseavgift på 60:- och förfaller inom 14 dagar från utskriftsdatum.

5. Avbeställningsskydd?
Avbeställningsskyddet kostar 250:-/tomt/stuga.
Om avbokning sker mindre än 2 veckor före ankomst återbetalas allt utom 250:- samt 20% av boendekostnaden, läkarintyg krävs.
Vid avbokning tidigare än 2 veckor före ankomst krävs inget läkarintyg och då återbetalas allt utom 250:- samt 20 % av boendekostnaden.

All avbokning sker skriftligen till oss via mail.

6. Vad gäller om jag avbokar och inte har avbeställningsskydd?
Om du avbokar eller avbryter din vistelse debiteras hela hyresavgiften.

7. Vad har jag för rättigheter?
Om vi inte tillhandahåller stugan/campingtomten i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte heller kan erbjuda dig likvärdigt hyresobjekt, har du rätt att säga upp avtalet. Vi måste då återbetala allt det du har betalat till oss. Istället för att säga upp avtalet kan du begära att vi sätter ner hyran. Om du har klagomål skall dessa framföras till oss snarast möjligt. Fel, som uppstår under din vistelse, bör du anmäla omgående så att vi kan rätta till dem. Utanför receptionens öppettider sker eventuell anmälan till journumret: 0414-401180.
Som uthyrare är vi, Fritid Österlen, skyldiga att se till så du får en skriftlig bekräftelse på din bokning och att stugan/campingtomten stämmer med beskrivningen.

8. Vad har jag för skyldigheter?
Du måste vårda stugan/campingtomten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Våra regler finns att läsa på vår hemsida och i vår katalog. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på stugan/campingtomten och dess inventarier genom att du eller någon annan i ditt sällskap varit vårdslös. Du får inte använda stugan/campingtomten till något annat än vad som avtalas vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål). Du får inte heller överlåta stugan/campingtomten till någon annan eller låta fler personer övernatta i stugan/campingtomten än vad du uppgav vid bokningen. Du måste städa stugan ordentligt före avresan enligt städinstruktionen. Om du förbiser detta kommer vi att debitera dig en avgift från 800 kr (beroende på stugans storlek samt tidsåtgången det tar att städa den ostädade stugan). Överträdelse av rökförbud/husdjur i stuga medför en saneringskostnad från 4.000kr för dig som hyresgäst. Du ansvarar för att nyckel och passerkort återlämnas vid avresan, i annat fall blir du ersättningsskyldig. Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om du eller någon i ditt sällskap uppträder störande eller begår skadegörelse eller om stugan/tomten används för icke avsett ändamål. Om avtalet upphör att gälla pga ovan nämnda fall måste du och ditt sällskap flytta från stugan/tomten och du äger inte rätt att återfå någon del av hyresbeloppet.

9. Säkerhetsavstånd
Avståndet mellan två campingenheter eller mellan en campingenhet och ett tält skall vara minst 4 meter. Med campingenhet menas husvagn eller husbil inklusive eventuellt förtält (eller liknande). Campingenheten måste placeras minst 2 meter från tomtgränsen både sidledes och bakledes. Det är ditt eget ansvar som campinggäst att se till att avstånden till dina grannar hålls. Om detta inte efterföljs måste hela campingenheten flyttas så 2-meters-gränsen till tomtgränsen uppfylls. (Husbil på ställplats får stå närmre än 2 meter från tomtgräns)

10. Elförbrukning
El ingår i priset vid dygnsbokning och avser elen som nyttjas till husvagn/husbil/tält samt i stugan. Det är därmed förbjudet att ladda sin elbil på campingen och från stugorna. Om regeln inte efterföljs kommer en avgift på 1000kr att debiteras. Vi hänvisar till laddningsstation som finns vid Tobisviks badets parkering.

11. Force majeure
Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför leverantörens kontroll, berättigar leverantören att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

12. Vad händer om vi inte kommer överens?
Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden.

13. Camping Key Europe kort:
Campinggästen skall inneha giltigt Camping Key Europe eller giltigt Camping-ID.

14. Behandling av personuppgifter
Genom att slutföra bokningen samtycker resenären till att personuppgifter får behandlas av Fritid Österlen Holding AB. Syftet med detta är att möjliggöra sedvanlig gästadministration och att tillförsäkra att Fritid Österlen Holding AB har tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall samt att administrera och behandla eventuella skador. Vid bokning erhåller gästen mailbekräftelse.